Östgöta Gille i Stockholm
  Fr. v: stipendiaterna Georg Källström, Mikael Horned, Karin Eliasson och 
Anna Wållinder-Österberg tillsammans med Hans Nilsson och Kjell Sunnerud.
 
 
Östgöta Gilles 216:e årshögtid
Lokalhistorisk forskning 
och musikaliskt divertissement Årets gästföredrag hölls av Hans Nilsson, professor i historia vid Linköpings universitet med inriktning på lokalhistoria.

Hans Nilssons arbeten är mestadels av historiedemo-grafisk eller lokalhistorisk karaktär. Inom demografin har han studerat hälsoförändringar i svenska städer och familjebildning under 1800-talet. Linköpings och Norrköpings 1900-talshistoria är lokalhistoriska exempel liksom Östergötlands landstings moderna historia.

Hans Nilsson har skapat mötesplatsen Kulturarv Östergötland www.k-arv.se och arbetat som ansvarig för kulturarvsfrågor på Östsam, Region Östergötlands föregångare. Han har varit ordförande i Östergötlands arkivförbund och Föreningen Gamla Linköping.
 
I sitt mycket uppskattade anförande utgick Hans Nilsson från ett foto över Stora torget i Linköping och beskrev översiktligt vad som utmärker det som vi brukar benämna lokalhistoria. Den rör människan, den lokala miljön och den utspelar sig på en förhållandevis begränsad yta. Forskning om lokal historia ger ofta bäst resultat om den bedrivs tvärvetenskapligt.


Doktorandstipendierna om 15 000 kr vardera har på förslag av Linköpings universitet tilldelats Anna Wålinder Österberg och Karin Eliasson.
 
Anna Wålinder Österberg
är uppvuxen i Ljungsbro där hon gick sin grundskoleut-bildning, vilken följdes av Naturvetenskaplig linje på Katedralskolan i Linköping. Hösten 1996 började hon på Läkarutbildningen med forskarinriktning i Uppsala. Efter läkarexamen följde arbete vid Gävle sjukhus, först allmäntjänstgöring följt av påbörjad specialistutbildning (ST) till barnläkare. 2005 flyttade hon tillbaka till Linköping och fortsatte sin ST-utbildning vid Barn- och ungdomssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, där hon numera arbetar som överläkare och doktorand inom barnkardiologi. Hennes doktorandprojekt syftar till att med hjälp av EKG och blodprover identifiera riskfaktorer för allvarlig ärftlig, hjärtmuskel- förstoring, den vanligaste orsaken till plötslig hjärtdöd hos barn och unga. Nyligen vann hon ”Young Investigator Award” för ett av projekten, vid en internationell EKG-konferens. 
 
Karin Eliasson
är uppvuxen i Klockrike, på östgötaslätten mellan Linköping och Motala. Efter gymnasiestudier vid Platengymnasiet i Motala följde en kandidatexamen i biologi och masterexamen i pedagogik vid Linköpings universitet. Karin arbetade under några år som gymnasielärare på bland annat Folkungaskolan och Vretagymnasiet i Linköping men återvände till Linköpings universitet 2015 för att ta en masterexamen i miljövetenskap och sedan påbörja en doktorandtjänst vid Institutionen för Tema – Tema Miljöförändring. I sin forskning undersöker Karin hur svenska aktörer förstår globala miljöförändringar och resursflöden i förhållande till FN:s Agenda 2030 och geopolitik, och hur visualiseringar kan stödja denna förståelse. Under 2019 har Karin samlat lokala och regionala aktörer inom livsmedelsproduktion i Östergötland för att diskutera frågor kring hållbar matproduktion och -konsumtion i en geopolitiskt osäker värld. Småskaliga lantbrukare, aktiva inom Reko och Bondens marknad, Vreta kluster och Region Öst har varit delaktiga i detta projekt.


Kulturstipendier om 15 000 kr vardera har på förslag av Vadstena-Akademien tilldelats Mikael Horned och Georg Källström.

Mikael Horned, baryton, 
är född och uppvuxen i Linköping. Grundskolan spenderade han på Ånestadskolan i Vimanshäll och på gymnasiet gick han IB-programmet på Katedralskolan. Efter ett par års folkhögskolestudier i Rimforsa och Härnösand gick Mikael musikhögskola i Västerås där han tog en konstnärlig kandidatexamen i kammarmusik, och nu går Mikael sitt sista år på kandidatutbildningen på Operahögskolan i Stockholm. I sommar gjorde Mikael rollen som underjordens härskare, Pluto, i Vadstena-Akademiens uppsättning av Orpheus och nu under hösten har Mikael gjort praktik på Kungliga Operan som Zaretskij i Eugen Onegin. Nyligen deltog han i semifinalen av Ottavio Ziino International Lyric Competition i Rom.
I vår bor han till stor del i Norge för att delta i en studentproduktion av Falstaff i rollen som Ford på operahuset i Oslo.

Georg Källström, tenor,
är född och uppvuxen i Stockholm och studerar för John Erik Eleby och Ulrika Tenstam. Intresset för opera föddes när han vid Adolf Fredriks musikskola fick möjlighet att medverka i barnkören vid Kungliga Operan. Efter studenten följde utbildningar på Birkagårdens folkhögskola, Kungliga Musikhögskolan och Stockholms Universitet. Sommaren 2019 medverkade Georg vid Vadstena-Akademiens uppsättning av Telemanns Orpheus. Våren 2020 tar Georg sin examen från Operahögskolan i Stockholm. 
 
Utöver ovanstående har Östgöta Gille under året utdelat gymnasiestipendier om 2 500 kr vardera till
David Wiman,  Katedralskolan i Linköping,
Tess Andersson, De Geergymnasiet i Norrköping, samt
Isadjan Klaar Narinbaiev, Västerviks gymnasium. 


Olof Skoglunds stiftelse.
Under årshögtiden erhöll Orkesterakademin vid Scenkonst Öst ett stipendium om 100 000 kr från Olof Skoglunds stiftelse. 

Pia Kronqvist, VD för Scenkonst Öst, mottog stipendiebeviset. Orkesterakademien är ett samarbete mellan Norrköpings symfoniorkester (SON) och De Geergymnasiet Musik. Syftet är att ge eleverna bästa möjliga start på det som kanske blir en musikerkarriär samt att lyfta orkesterinstrumenten. De elever som spelar  får en egen mentor i symfoniorkestern, en mentor som spelar just deras instrument. Eleverna får möjlighet att delta i symfoniorkesterns repetitioner och coachas då av sin mentor. Varje år blir det en stor offentlig konsert då eleverna och mentorerna spelar tillsammans.
 
 
 
 
Musikaliskt divertissement med Mikael Horned, baryton, och Georg Källström, tenor.
 
© H.Hernborn foto