Glada tongångar på FLL:s årshögtid 2018

 
 
FLL höll årsmöte med supé lördagen den 21 april på Wärdshuset, Gamla Linköping.
 
Vid de stadgeenliga förhandlingarna beviljades styrelsen sedvanlig ansvarsfrihet. 
Camilla Yngve och Britt Trossmark Torstensson valdes in i styrelsen.
Under "Styrelse" ovan finner du samtliga förtroendevalda!

1.  Några av styrelsens ledamöter efter årsmötet 2018:
Bo Peter Persson, Inga Wallenquist, Camilla Yngve 
Britt Trossmark Torstensson och ordföranden Håkan Arbrandt.


2.  Årsmötestalare var fil.dr. Göran Tagesson, docent i historisk arkeologi
och verksam hos Arkeologerna i Linköping. Han berättade om
genomförda och pågående inventeringar av medeltida och andra hus
under rubriken Hus och hushåll i det tidigmoderna Linköping.
©

3.  Vid sammankomsten berättade ett flertal av 2017 års läroverksstipendiater om sina stipendieupplevelser. Här Jacob Granqvist och Matilda Billehag.
Läs mer om stipendiaterna här!4.  Saxofonisten och stipendiaten Jenny Enerbäck
fick varma applåder vid sitt framträdande under årshögtiden.

 
5.  Årsmötesdagen lyste solen från en klarblå himmel. 

 
                                 Till Vårbrevet 2018
 
                                     Till FLLs startsida

                   © H. Hernborn foton