Östgötaföreningarna i Stockholm meddelade följande den 20 mars 2020

INSTÄLLT: 
Vårfinalen med skärgårdsbåten den 25 maj
 2020


Just nu:
Flera inställda arrangemang för östgötar i Stockholm

 

I det uppkomna läget med nationell samling för att bekämpa coronaviruset covid-19 följer östgötaföreningarna de ansvariga myndigheternas anvisningar och råd.
 
En del av våra medlemmar tillhör den särskilt utsatta riskgruppen 70 år och äldre, vilken absolut inte ska utsättas för de smittorisker som en fysisk sammankomst kan innebära.
 
Vår omtanke om medlemmarnas hälsa måste sättas främst och därför har östgötaföreningarna i Stockholm ställt in vårens återstående sammankomster. Vi hoppas att våra ordinarie verksamheter ska kunna återupptas i höst men det är ännu för tidigt att säga när det kan ske.
 

Vårfinalens skärgårdsresa den 25 maj med M/S Rödlöga är alltså inställd men planeringen för att genomföra vår gemensamma tradition våren 2021 är redan påbörjad!
 
De som redan hunnit erlägga avgift för årets skärgårdsresa kommer att återfå beloppet från Östgötaflickorna, som är ansvarig arrangör av skärgårdsturen.
 

Sammantaget har även en rad andra arrangemang nu ställts in hos östgötaföreningarna till följd av viruset.
 
Såväl Östgötaflickorna som Linköpingspojkarne har ställt in sina årsmöten som skulle ha hållits denna vår (15/3 respektive 28/3). När årsmötena ska kunna genomföras går inte att säga förrän myndigheterna konstaterat att förhållandena för den särskilda riskgruppen normaliserats.
 
Östgötaflickorna har även ställt in sitt arrangemang på Kungliga biblioteket (22/4).
 
Linköpingspojkarne tvingades ställa in sin sedan länge emotsedda 100-årsfest (26/4). Även föreningens evenemang på Sjöhistoriska museet (17/3) har inställts.
 
Östgöta Gille har ställt in sin kryssning på Göta kanal i sommar (4/7). Och när det gäller sommarens operaföreställningar i Vadstena sker biljettbokning endast via Vadstena-Akademiens hemsida.
 
I likhet med många av våra medlemmar som hört av sig till oss hoppas vi att förhållandena så snart som möjligt ska återgå till det mer normala och åter ge oss möjlighet att i olika former samla östgötar i Stockholm till uppskattade sammankomster!
 

Stockholm den 20 mars 2020
ÖSTGÖTAFÖRENINGARNA I STOCKHOLM

 
Linköpingspojkarne

Hans Hernborn
ordf.
Östgötaflickorna

Ann-Margret Johansson
ordf.
Östgöta Gille

Kjell Sunnerud
ordf.

 
 

 
 

 
 
Till
Linköpingspojkarne
Till
Östgötaflickorna
Till
Östgöta Gille